Klompenpaden; wandelen over boerenland

Wat zijn Klompenpaden?

Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Ze gaan zoveel mogelijk over historisch tracé en voeren over onverharde paden via boerenland en landgoederen.
Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur bepalen de sfeer en vertellen bewoners en wandelaars over de geschiedenis van hun omgeving. Met deze wandelroutes hopen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij te dragen aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.

Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het landschap hersteld. Daarnaast is de combinatie natuur en cultuurhistorie interessant voor wandelaars. Bij het ontwikkelen van een klompenpad werken we vanaf het begin samen met vrijwilligers, grondeigenaren en andere partijen uit de streek om het gebied een extra kwaliteitsimpuls te geven.

Klompenpaden halen historische wegstructuren uit de anonimiteit, waar mogelijk worden deze hersteld en een nieuwe functie gegeven. Cultuurhistorische informatie wordt ontsloten voor een breder publiek, de route en aanliggende erven worden landschappelijk versterkt door herstel en aanleg van streekeigen landschapselementen, de leefbaarheid wordt vergroot en de economie van de streek versterkt door aan te sluiten bij lokale initiatieven als landwinkels, horeca en kamperen bij de boer.

Wie zijn Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland?

Landschap Erfgoed Utrecht en Landschapsbeheer Gelderland zijn zusterorganisaties. Samen met de andere 10 provinciale stichtingen Landschapsbeheer en Landschapsbeheer Nederland werken we aan een mooier landschap. Dit doen we samen met bewoners, bezoekers, vrijwilligers en bestuurders.

Klompenpaden zijn een product van de twee stichtingen en het streven is de realisatie van een netwerk van klompenpaden in de Gelderse Vallei en daarbuiten. De route van een klompenpad komt tot stand door intensieve samenwerking met actoren in de streek. Zo ontstaat draagvlak voor de wandelroute bij bewoners en (particuliere) grondeigenaren. Na realisatie wordt de route onderhouden door vrijwilligers, vaak met ondersteuning van de betreffende gemeente en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland danwel Landschap Erfgoed Utrecht.

Gebruikt beeldmateriaal in de brochures, op de panelen, de app en deze website
Wij doen ons best om alle bronnen van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen en te vermelden op de brochures, het startpaneel, in de app en op deze website. Soms lukt het echter niet om de gegevens van een bron te vinden. Wanneer blijkt dat we een bron niet hebben vermeld, wilt u dan contact opnemen met ons via het contactformulier?

Vragen en meer informatie

Wilt u meer weten over het werk van Landschap Erfgoed Utrecht en Landschapsbeheer Gelderland klik dan op één van de logo’s. Wilt u meer informatie over de klompenpaden of heeft u een opmerking of klacht over één van de routes, vult u dan het contactformulier in onder ‘contact’.