Feestelijke opening Klompenpad Brakel en Poederoijen

Op vrijdag 25 oktober vindt de feestelijke opening plaats van het derde Klompenpad in de gemeente Zaltbommel: het Jordenpad. De opening vindt plaats om 10.00 uur bij het startpunt Brasserie De Buurman, Maasdijk 84 in Poederoijen. Wethouder Gijs van Leeuwen, Theo de Vries van Dorpsraad Poederoijen en directeur-bestuurder Arjan Vriend van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zijn bij de opening aanwezig. Samen met groep 8 van de Willem van Oranjeschool uit Brakel wordt het startpaneel onthuld. Daarna is er een wandeling over een deel van het Klompenpad langs Batterij Poederoijen en een bezoek aan het Dunea pompgebouw bij Poederoijen.

Jordensteeg

Jordenpad is een Klompenpad van zestien kilometer door de Bommelerwaard, over rivierdijken, door komgronden in het mooie buitengebied van Poederoijen en Brakel. Het nieuwe Klompenpad is genoemd naar de Jordensteeg, een historisch tracé. Vanaf de middeleeuwen leidde de Jordensteeg vanuit Brakel richting Poederoijen. In de 20ste eeuw is dit tracé deel gaan uitmaken van de Burg. Posweg. De naam Jorden staat vermoedelijk voor ‘aarde’ of ‘grond’. Een deel van de routeverkorter leidt via deze weg.

Klompenpaden in de gemeente Zaltbommel

Onder begeleiding van SLG en in samenwerking met vrijwilligers, de gemeente Zaltbommel, grondeigenaren en lokale partijen is deze route tot stand gekomen. Het nieuwe Klompenpad in Poederoijen en Brakel is het 117de Klompenpad en maakt deel uit van een landelijk netwerk van Klompenpaden. Jordenpad sluit aan op het Vurensche Polderpad in Vuren en het pas geopende Engelenburgerpad in Herwijnen. In de gemeente Zaltbommel liggen verder het Nywelepad en het Hamarithapad. Het Jordenpad is mede gefinancierd door de provincie Gelderland, de gemeente Zaltbommel en de Nationale Postcode Loterij.

Groene klompjes

De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is o.a. te koop bij het startpunt Brasserie De Buurman in Poederoijen en VVV’s in de regio. De route is in beide richtingen gemarkeerd met groene klompjes. Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de heersende regels. Routenavigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is vanaf 25 oktober ook beschikbaar via de Klompenpaden app.