Bestelformulier Klompenpadfolders

Via dit bestelformulier kunnen VERKOOPPUNTEN folders bestellen.
De minimale totaalafname is 25 stuks.
De kosten bedragen € 1,50 (prijsverhoging m.i.v. 1 juni 2017) per folder plus de portokosten.
U als verkooppunt verkoopt de folder voor € 2,00 per stuk.
Deze prijs staat ook aangegeven op de folder.