Honden verboden
Klompenpaden lopen gedeeltelijk over particulier terrein, waar soms vee loopt. Om de dieren niet te verstoren en verspreiding van dierziekten te voorkomen zijn honden verboden.

Vallende takken
In deze tijd van het jaar kunnen er tijdens of vlak na stormachtig weer boomtakken afbreken en naar beneden vallen. Houd bij het lopen van Klompenpaden hiermee rekening en meld zo nodig onveilige situaties m.b.v. het contactformulier van het betreffende pad.

Wij danken u voor uw begrip, Team Klompenpaden.