Loshangende takken
In deze tijd van het jaar kunnen er tijdens of vlak na stormachtig weer boomtakken afbreken en naar beneden vallen. Houd hier bij het lopen van Klompenpaden rekening mee. Onveilige situaties kunt u melden via het contactformulier.

Honden verboden
Klompenpaden lopen gedeeltelijk over particulier terrein, waar soms vee loopt. Om de dieren niet te verstoren en verspreiding van dierziekten te voorkomen zijn honden verboden. Wij danken u voor uw begrip, Team Klompenpaden.