Privacyverklaring

De Klompenpaden worden gezamenlijk ontwikkeld en beheerd door Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).

Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) respecteren de privacy van medewerkers, vrijwilligers, opdrachtgevers en andere betrokkenen. Persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met de geldende wetgeving. LEU en SLG nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe en met welk doel we persoonsgegevens vastleggen, welke maatregelen we treffen om die te beschermen, welke bewaartermijnen we hanteren en hoe u inzage kunt krijgen in de over u vastgelegde informatie. Deze verklaring is van toepassing op al onze producten en diensten. Bij gebruik ervan geeft u aan het privacybeleid van LEU en SLG te accepteren.

Verwerkingsverantwoordelijke

Stichting Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) is gevestigd aan de Bunnikseweg 25 in De Bilt en staat ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30219886.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) is gevestigd aan Rosendael 2a in Rozendaal en staat ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41049501.

Voor welke doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens?

Het is onze missie om het landschap en het culturele erfgoed in Utrecht en Gelderland te beschermen, te beheren en te verrijken door mensen en organisaties met dat doel te mobiliseren en met elkaar te verbinden.

Wij verwerken persoonsgegevens om een of meer van de volgende redenen:

  • U maakt gebruik van diensten en/of producten van LEU en SLG zoals de Klompenpaden.
  • U bent medewerker, vrijwilliger of anderszins verbonden aan LEU of SLG.
  • U levert diensten aan LEU of SLG.
  • U heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van onze activiteiten, producten of diensten. U heeft ons hierbij toestemming gegeven uw persoonsgegevens te verwerken.

Wanneer en welke persoonsgegevens verzamelen LEU en SLG?

Wij slaan uitsluitend persoonsgegevens op die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van onze werkzaamheden, het nakomen van afspraken en/of het voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk afgegeven zijn, tenzij u hiervoor van tevoren uw toestemming heeft gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en zijn alleen toegankelijk door daartoe geautoriseerde personen. Wij gebruiken of verzamelen geen gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor u toestemming heeft gegeven en delen deze gegevens nooit zonder toestemming met derden.

Hoe lang bewaren LEU en SLG uw persoonsgegevens?

LEU en SLG bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt worden, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

  • het IP-adres van de bezoeker;
  • de datum en tijd van het bezoek;
  • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
  • de op onze website bezochte pagina‘s;
  • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door LEU en SLG zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie zij samenwerken. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via www.klompenpaden.nl:

Functionele cookies

LEU en SLG plaatsen cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

LEU en SLG maken gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Uw rechten

LEU en SLG nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we over u verzamelen accuraat, volledig en actueel is. De grondslagen van ons privacybeleid zijn vastgelegd in ons verwerkingsregister. U kunt te allen tijde inzicht krijgen in het verwerkingsregister en de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen in onze databestanden door contact op te nemen met onze coördinator gegevensbescherming. Dat geldt ook voor correcties of het verwijderen van gegevens. LEU en SLG zullen uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek reageren.

Coördinator gegevensbescherming

Voor vragen, informatie, wijzigingen en dergelijk kunt u contact opnemen met de coördinator gegevensbescherming van LEU: Rob van de Kamp via administratie@landschaperfgoedutrecht.nl of schriftelijk via Landschap Erfgoed Utrecht, Postbus 121, 3730 AC De Bilt.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop SLG omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@slgelderland.nl.

LEU en SLG willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 12 juni 2018.