Vrijwilligers gezocht voor nieuw Klompenpad Opheusden

Op 31 mei jongstleden vond de startavond van het Klompenpad Opheusden plaats. Er is inmiddels een werkgroep van bewoners en lokale ondernemers uit Opheusden die zich wil inzetten om te komen tot een mooie route. Heeft u belangstelling om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het nieuwe Klompenpad? In de werkgroep is nog ruimte voor dorpsgenoten uit Opheusden en omgeving die hier graag actief in willen zijn. Het gaat om taken als het benaderen van grondeigenaren over deelname in de route, teksten samenstellen voor folder en app, zoeken naar beeldmateriaal, helpen bij de ontwikkeling en inrichting van het pad en dit pad nalopen na opening. De exacte route staat nog niet vast en wordt samen met de werkgroep vormgegeven. De volgende bijeenkomst – de eerste van de werkgroep – vindt plaats op dinsdagavond 11 juli op recreatiepark De Markplas. Wilt u onze groep komen versterken, dan kunt u contact opnemen met Christien van der Zwart, projectleider Stichting Landschapsbeheer Gelderland of via 026-3537444.