Glindhorsterpad aantrekkelijker door verbetering Modderbeek

De Modderbeek heeft een nieuwe loop. Waterschap Vallei en Veluwe is afgelopen periode druk doende geweest met het natuurlijker maken van de Modderbeek tussen Barneveld en Leusden. Door de loop van de beek en de inrichting van de oevers aan te pakken voldoet de Modderbeek aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water. Deze beleidsterm houdt in dat de Modderbeek weer natuur wordt: van gekanaliseerde waterafvoer verandert de Modderbeek in een door het landschap slingerende beek.

De eerste fase (oostelijk van de Helweg) is eerst aangepakt, gevolgd door het westelijke deel, waardoor er voor het Glindhorsterpad tijdelijk een omleiding gold. Begin oktober 2016 zijn de werkzaamheden afgerond. De kwaliteit van de Modderbeek is flink toegenomen en daarmee ook de kwaliteit van de Klompenpaden!