Klompenpaden Gelderland duurzaam onderhouden

Met ingang van het nieuwe seizoen zullen Klompenpadvrijwilligers in Gelderland het onderhoud aan de ruim 100 Klompenpaden uitvoeren met accu-aangedreven Husqvarna bosmaaiers. Daarmee wordt een grote stap gezet in de beoogde verduurzaming van het onderhoud van de Klompenpaden. De Husqvarna-dealer Wolfswinkel uit Hoenderloo is leverancier van de bosmaaiers.

“Met de vervanging van de bestaande benzinebosmaaiers hebben wij een grote stap gezet voor het terugdringen van onze CO2 uitstoot. Belangrijke factor daarnaast voor de keuze voor de Husqvarna accu-bosmaaiers is het welzijn en werkplezier van de vrijwilligers; de accu-machines produceren namelijk minder herrie en geen uitstoot. Ze kunnen dus schoon en geluidsarmer werken,” aldus projectleider Erik van Eek van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).

Tim Wolfswinkel van Wolfswinkel Groentechniek is leverancier van de bosmaaiers: “Gezamenlijk hebben we bepaald wat de beste machine- en accu-oplossing is voor SLG want in het landschap is het niet vanzelfsprekend dat je de accu kan opladen. Met de gekozen combinatie van machine, accu- en snellader hebben we de optimale balans gevonden voor de vrijwilligers.”