Opening 70ste en 71ste Klompenpad: 1.000ste km Klompenpad bereikt

De Klompenpaden zijn populair. Openden Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Landschap Erfgoed Utrecht vorig jaar pad nummer 50, op vrijdag 3 juli kunnen de eerste schreden op pad nummer 70 en 71 worden gezet! Het Valkschepad (nr. 70) is 11 km en voert de wandelaar door het fraaie boerenland van De Valk en omgeving in de gemeente Ede. Het Stoetwegenpad (nr. 71) is ook 11 km lang en leidt door het mooie buitengebied van Driebergen, Zeist en Bunnik.  Met de opening van beide paden wordt de grens van 1.000 km Klompenpad bereikt!

Het Valkschepad

Het Valkschepad voert de wandelaar door het fraaie boerenland van De Valk en omgeving. Een gebied met rijke bewoningsgeschiedenis. “Een heerlijk stukje gronds”, schreef dominee Heldring in 1840. Onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en in samenwerking met vrijwilligers, particuliere grondeigenaren, Plaatselijk Belang De Valk en Geldersch Landschap en Kasteelen is deze route tot stand gekomen. Dit Klompenpad is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Ede, Provincie Gelderland, Regio FoodValley en de Nationale Postcode Loterij. Kijk hier voor meer informatie over de opening.

Het Stoetwegenpad

Het Stoetwegenpad leidt door het mooie buitengebied van Driebergen, Zeist en Bunnik. Wandelen door parkbossen, over landgoederen en een jaagpad. Dit nieuwe Klompenpad is door Landschap Erfgoed Utrecht ontwikkeld en mede dankzij de grote betrokkenheid van grondeigenaren, financiers en vrijwilligers tot stand gekomen. Het Stoetwegenpad is financieel mogelijk gemaakt door provincie Utrecht, de Nationale Postcode Loterij, gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Bunnik, Stuurgroep Kromme Rijnlandschap en Utrechts Landschap. Kijk hier voor meer informatie over de opening.