Vrijwilligers voor Grift en Graftenpad gezocht

Er zijn inmiddels voldoende vrijwilligers.

Het Grift en Graftenpad is een Klompenpad dat leidt door het agrarisch gebied, langs de Laarsenberg en de Grift in het mooie buitengebied van Rhenen. Om het Klompenpad aantrekkelijk te houden voor de vele wandelaars die hier jaarlijks gebruik van maken zoekt Landschap Erfgoed Utrecht enthousiaste vrijwilligers.

Werkzaamheden
De vrijwilligers van de Klompenpadbrigade controleren in groepjes per toerbeurt de route minimaal 1x per maand. Bij het nalopen van de route controleer je de markeringen, borden, bruggen en hekwerk. Daarbij voer je soms wat kleine reparaties en/of snoeiwerk uit en ruim je het eventueel aanwezige zwerfafval op. Grotere problemen worden gemeld bij de coördinator van deze Klompenpadbrigade. Als vrijwilliger ben je 4 tot 5 keer per jaar een halve dag beschikbaar.

Kijk hier voor meer informatie over het Grift en Graftenpad.