Bomen en struiken geplant langs het Kuilenburgerpad

Een van de Culemborgse Klompenpaden, het Kuilenburgerpad, is donderdag weer wat groener geworden door de aanplant van bomen en struikjes. Wethouder Joost Reus van de gemeente Culemborg plantte de eerste boom, een zomereik. Vrijwilligers van het Klompenpad hebben de rest geplant, in totaal 5 bomen en 125 struikjes. Het groen is speciaal aangeplant voor koolmezen en pimpelmezen!

De aanleiding voor de aanplant kwam van de stichting Redichem-de Geeren, die het gebied probeert te beschermen. Een deel van dit 8 kilometer lange Klompenpad loopt tussen de Lange Dreef en Het Rondeel, door polder Redichem. Behalve enkele essen en wat spontane groei van braam en kornoelje, is er vrijwel geen opgaande beplanting. Uit de monitoring van het nestkastenproject afgelopen voorjaar, bleek dat de nestkasten op het middendeel van de Lange Dreef vrijwel niet gebruikt werden door de kool- en pimpelmezen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het ontbreken van bomen en struiken (en dus voedsel) in de directe omgeving. Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft de beplanting geschonken om dit stukje polder wat meer aan te kleden en daarmee een bijdrage te leveren aan biodiversiteitsherstel in het buitengebied. Laat de vogels maar komen!

Foto: Ada Wille