Dijkverzwaring op Engelenburgerpad

Wie het Engelenburgerpad in Herwijnen nog wil wandelen moet niet te lang meer wachten:

Gedeeltelijke afsluiting vanaf half augustus

Vanwege de dijkverzwaring tussen Gorinchem en Waardenburg zal het westelijk deel van het Engelenburgerpad vanaf half augustus niet meer bewandelbaar zijn. De route kan dan nog wel bewandeld worden via de routeverkorter. Deze is dan 6 km lang.

In 2022 zal het gehele Klompenpad helaas afgesloten worden, omdat de veiligheid voor de wandelaars dan niet meer gegarandeerd kan worden wanneer de dijk en de uiterwaarden met behulp van zwaar werkverkeer versterkt en heringericht worden. Deze situatie zal t/m 2024 duren.