Feestelijke opening Rijnstrangenpad op 19 oktober

Op vrijdag 19 oktober vindt in Zevenaar de feestelijke opening plaats van het Rijnstrangenpad. Het Rijnstrangenpad is een rondwandeling van veertien kilometer door het mooie buitengebied van Aerdt, Pannerden en Zevenaar. Wandelen door ruig rivierenlandschap met uiterwaarden en rabatten, over dijken, via twee trekpontjes, langs een gemaal en oude verdedigingswerken. De opening vindt plaats om 13.30 uur in Restaurant Zaal Thoen en Thans, Kerkweg 10 in Zevenaar. Wethouder Belinda Elfrink, Eduard Poodt, grondlegger Gangen door de Strangen en directeur-bestuurder Arjan Vriend van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) verrichten de opening.

Tweede Klompenpad in de gemeente Zevenaar

Het Rijnstrangenpad is de opvolger van het bestaande wandelpad Gangen door de Rijnstrangen. De route is opgeknapt, de inrichting is vernieuwd en er is een brochure met informatiepaneel over verschenen. De route is nu onderdeel van een landelijk netwerk van Klompenpaden. Het nieuwe Klompenpad in Zevenaar is het 111de Klompenpad en is naast het Rijnweidepad bij Spijk en Tolkamer het tweede Klompenpad in de gemeente Zevenaar. Onder begeleiding van SLG en in samenwerking met vrijwilligers, de gemeente Zevenaar en grondeigenaren als Staatsbosbeheer, Stichting Twickel, Vereniging Streekbeheer Rijnstrangen, Waterschap Rijn en IJssel is deze route tot stand gekomen. Het Rijnstrangenpad is mede gefinancierd door de gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, SBNL Natuurfonds en de Nationale Postcode Loterij.

Werkgroep

Een nieuwe groep vrijwilligers zet nu de schouders onder het Rijnstrangenpad. Zij gaan de route regelmatig nalopen, schoonhouden en onderhouden. De werkgroep is aangesloten bij SLG en wordt ondersteund met materialen zoals bewegwijzeringsbordjes en gereedschap.

Brochure en app

De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is o.a. te koop bij het startpunt Restaurant Zaal Thoen en Thans, Gemaal Oude Rijn, VVV’s en TIC’s in de regio. De route is in beide richtingen gemarkeerd met paarse klompjes. Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Dit is met borden aangegeven. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de heersende regels. Routenavigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is vanaf 19 oktober ook beschikbaar via de Klompenpaden app.