Gezellige opening van het Jordenpad

De opening van het Jordenpad bij startpunt Brasserie de Buurman in Poederoijen afgelopen vrijdag was heel gezellig. Kinderen van groep 8 van de Willem van Oranjeschool uit Brakel waren uitgedost in ouderwetse boerenkledij. Theo de Vries van de dorpsraad Poederoijen heette alle aanwezigen welkom en benadrukte dat de totstandkoming van het Jordenpad veel inzet van vrijwilligers en samenwerking tussen vele partijen heeft gevergd en dat het resultaat er mag zijn.

Daarna volgde een toespraak van Gijs van Leeuwen, wethouder van de gemeente Zaltbommel. Hij bedankte alle grondeigenaren en alle vrijwilligers voor hun bijdrage aan het Jordenpad. Daarna riep Arjan Vriend, directeur-bestuurder van Stichting Landschapsbeheer Gelderland hen naar voren voor een bedankje in de vorm van een klompnestkastje voor een koolmees. Ook werden de gemeente Zaltbommel en de provincie Gelderland bedankt voor het financieel mogelijk maken van dit Klompenpad.

Lied en excursie

De kinderen zongen een lied, dat zij speciaal voor deze opening hadden gemaakt. De wethouder onthulde samen met Arjan Vriend onder luid geroffel van de aanwezigen het startpaneel. De aanwezigen ontvingen een routefolder waarna er een excursie plaatsvond naar Batterij Poederoijen, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Dunea pompgebouw. Na afloop was er een afsluitende drankje, terwijl anderen meteen het Jordenpad gingen lopen. Dus klompen aan, rugzak op en gaan!