Klompenpad Errekomsepad is vernieuwd

Het Klompenpad Errekomsepad bij Erichem is een wandelroute van 14 kilometer door het mooie buitengebied van Erichem en Buren. De wandelroute is onlangs vernieuwd met een mooie route door Buren en het buitengebied. Wandelaars kunnen de route van het Klompenpad hierdoor verlengen tot 18 kilometer. Meerdere vrijwilligers zijn bezig geweest met het bewegwijzeren van de route. Door de medewerking van diverse grondeigenaren is het mogelijk om door een uniek stuk Buren te lopen.

Verlenger

De verlenging loopt door het Plantsoen, via de Toeren naar de Tichelgaten. De Tichelgaten zijn gevormd door afgraving van klei voor de productie van stenen. Het terrein is eigendom van Staatsbosbeheer. In het Plantsoen stond een van de grootste kastelen van Nederland. Halverwege de 19e eeuw werd het kasteel gesloopt en is het een wandelpark geworden. Een kunstwerk in het centrum van het Plantsoen geeft goed aan hoe imposant het kasteel is geweest.

De route start bij het informatiepaneel op de parkeerplaats bij het dorpshuis in Erichem. Ook is er een opstappaneel bij de parkeerplaats Centrum in Buren. Vrijwilligers van de klompenpadwerkgroep hebben deze panelen met de nieuwe route vervangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s gemaakt door Gerard Nieland