Klompenpad XL langs Nederrijn van start

Nieuwe loot aan de stam van de al bijna honderd Klompenpaden is het Klompenpad XL. XL staat in dit geval voor extra lang, want de nieuwe route wordt ongeveer dertig kilometer. De lange wandelroute krijgt de naam Nederrijnpad en gaat aan beide zijden van de rivier lopen, tussen het Lexkesveer en het Drielse Veer. Hiermee krijgen de inwoners van Overbetuwe, net als hun overburen in Renkum en Wageningen, ook een Klompenpad. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) begeleidt de ontwikkeling van deze nieuwe wandelroute, die het landschap en de cultuurhistorie langs de Nederrijn beleefbaar maakt.

 

Bijzonder pad

“Niet alleen de extra lengte is bijzonder, ook het voorbereidingstraject en de vele samenwerkende partijen”, geeft Marinus van der Linde van Dorpsraad Heteren aan. “Het initiatief voor een struinroute ontstond immers al jaren terug. Maar liefst zes dorpsraden aan beide zijden van de rivier, drie gemeenten (Overbetuwe, Renkum en Wageningen), de Agrarische Natuur Vereniging Lingestreek (ANVL) en LTO-Noord afdeling Oost-Betuwe hebben zich verbonden aan dit pad. Het is met recht een burgerinitiatief, een mooie samenwerking tussen boeren, burgers en overheid. Heel mooi dat er nu financiering is om te starten met de daadwerkelijke uitvoering.”
De gemeente Overbetuwe financiert het Nederrijnpad met bijdragen van Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, gemeenten Renkum en Wageningen. Rijkswaterstaat verleent medewerking aan de toegankelijkheid van haar gronden langs de rivier voor de wandelaar.

Vrijwilligers welkom

De initiatiefgroep heeft een wensroute voor het Nederrijnpad samengesteld. Aan de noordkant van de Nederrijn liggen al drie Klompenpaden. Aan de Overbetuwse kant wordt nu de medewerking van grondeigenaren gezocht om een mooie route te maken. ANVL neemt de aanleg van overstappers, loopplanken en hekjes op zich. De opening van het nieuwe Nederrijnpad is voorzien in 2018. Een groep van wandelvrijwilligers onderhoudt daarna het pad. Zij checken de bewegwijzering, ruimen zwerfvuil langs het pad op en zijn de oren en ogen in het gebied. Vrijwilligers die het leuk vinden om mee te helpen met de app of het pad straks willen bewegwijzeren en nalopen voor het beheer zijn van harte welkom.