Vrijwilligers gezocht voor werkgroep Klompenpad Angerlo

Op 14 juni jongstleden vond de startavond van het Klompenpad Angerlo plaats. Een werkgroep van bewoners uit Angerlo wil zich inzetten om te komen tot een mooie route in het buitengebied van Angerlo. Was u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij de startavond, maar heeft u wel belangstelling om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het Klompenpad? In de werkgroep is nog ruimte voor dorpsgenoten uit Angerlo en omgeving die hier graag actief in willen zijn.

 

Werkgroep

Inwoners uit Angerlo werken onder regie van Stichting Landschapsbeheer Gelderland aan de ontwikkeling van een nieuw Klompenpad in het buitengebied van Angerlo. Loopt u ook graag een blokje om in die omgeving? Misschien wilt u zich dan ook inzetten voor het maken van een mooie route en aansluiten bij de werkgroep van dit Klompenpad.  Het gaat om taken als het benaderen van grondeigenaren over deelname in de route, teksten samenstellen voor folder en app, zoeken naar beeldmateriaal, helpen bij de ontwikkeling en inrichting van het pad en dit pad nalopen na opening. De exacte route staat nog niet vast en wordt samen met de werkgroep vormgegeven.

Wilt u de werkgroep komen versterken, dan kunt u contact opnemen met Christien van der Zwart, projectleider Stichting Landschapsbeheer Gelderland of via 026-3537444. De volgende bijeenkomst – de eerste van de werkgroep – vindt na de zomervakantie plaats.

Het Klompenpad Angerlo wordt mede mogelijk door gemeente Zevenaar en de provincie Gelderland.