Aan de slag op het Norderpad

Op vrijdag 7 juni wordt het Norderpad in Putten opgeknapt! De klompenpadwerkgroep zoekt extra handen om mee te helpen de bewegwijzering op te frissen met nieuwe bordjes en stickers. De wandelvrijwilligers verzamelen om 9.30 uur bij museumboerderij de Mariahoeve, Kiefveldersteeg 11, 3882 RG Putten. Doe je mee?

Hulp gezocht

Alle Klompenpaden worden onderhouden door vrijwilligers; enthousiaste bewoners die het leuk vinden om de route te controleren, de markering op orde te houden, het zwerfafval weg te halen en onverharde stukken beloopbaar te maken. De vrijwilligersgroep van het Norderpad zoekt versterking. Mensen die houden van wandelen en geregeld de route willen nalopen zijn van harte welkom.

Belangstellenden die op 7 juni verhinderd zijn maar het wel leuk vinden om buiten actief te zijn en zich samen in te zetten voor een bijzondere wandelroute, nemen contact op met Marja van der Veen van Stichting Landschapsbeheer Gelderland via telefoonnummer 06-22540772 of via e-mail.