Boereneschpad in gemeente Berkelland is feestelijk geopend

opening Boereneschpad

Onder grote belangstelling vond zaterdag 18 maart de feestelijke opening plaats van het eerste Klompenpad in de gemeente Berkelland: het Boereneschpad. De opening vond plaats bij het startpunt Pannenkoekenboerderij Erve Brooks in Gelselaar. Burgemeester Joost van Oostrum van de gemeente Berkelland, de dorpsbelangenorganisaties van Gelselaar, Geesteren en Noordijk en directeur-bestuurder Arjan Vriend van Stichting Landschapsbeheer Gelderland onthulden het startpaneel. Omdat het buten regende gaf Circus Klomp binnen Erve Brooks een komisch optreden. Daarna was er gelegenheid tot wandelen van (een deel van) het Klompenpad. Dus klompen aan, rugzak op en gaan!

Wandelen door oud boerenland in Noordijk, Geesteren en Gelselaar
Boereneschpad is een rondwandeling van twaalf kilometer door het mooie buitengebied van Noordijk, Geesteren en Gelselaar. Wandelen door oud boerenland, over de weidse es, langs houtwallen en beken en door nieuwe natuur. Onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en in samenwerking met de dorpsorganisaties van Noordijk, Geesteren en Gelselaar, vrijwilligers, particuliere eigenaren, Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap & Kasteelen, Vitens, Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Berkelland is deze route tot stand gekomen. Het Boereneschpad maakt deel uit van een landelijk routenetwerk van Klompenpaden. Dit 98-ste Klompenpad is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, de gemeente Berkelland en de Nationale Postcode Loterij.

Bewegwijzering
De brochure met de route en wetenswaardigheden is onder andere te koop bij het startpunt Pannenkoekenboerderij Erve Brooks, opstappunt Café Restaurant Zalencentrum Baan en VVV’s in de regio. De route is in beide richtingen gemarkeerd met blauwe klompjes. Alle Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de heersende regels. Routenavigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is ook beschikbaar via de Klompenpaden app.

Bekijk het filmpje gemaakt door Omroep Gelderland over de Klompenpadvrijwilligersgroep van het Boereneschpad.