Week van het Landschap, mooi dichtbij

De provinciale Landschappen en Landschapsbeheerorganisaties laten graag zien hoe mooi en divers natuur dichtbij huis is. Van 14 t/m 29 oktober is in de Week van het Landschap extra aandacht voor natuur en landschap dichtbij. Zestien dagen boordevol activiteiten voor jong en oud om de natuur in de eigen omgeving te verkennen en te beleven. Beleef onze fraaie en diverse landschappen door het wandelen van de Klompenpaden!

Fraaie landschappen beleven met Klompenpaden

Met de Klompenpaden wandelt u door verschillende landschappen en ontdekt u hun boeiende ontstaansgeschiedenis. Van het vruchtbare rivierengebied met uiterwaarden en haar oeverwallen en boomgaarden, het kampenlandschap met zijn slingerende wegen en boerderijen op zandgronden tot het slagenlandschap met zijn langgerekte kavels, vele slootjes en boerderijlinten.  Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland hebben al 101 Klompenpaden ontwikkeld in Utrecht en Gelderland. Meer dan duizend kilometer wandelplezier door boerenland.

Ontdek het rivierengebied, kampenlandschap of slagenlandschap

Klompenpaden in Nederland
Klompenpaden in Nederland

Wit u wandelen in het rivierengebied? Kies dan bijvoorbeeld het Rhenoijschepad, Leidschehoevenpad of Vuylcoppad.
Wilt u wandelen op de overgang van de Veluwe met het bijbehorende kampenlandschap? Kies dan het Paradijspad, Doesburgermolenpad,
Huinerpad of Valkschepad.
Of kies voor het kampenlandschap van de Gelderse Vallei met het Dashorsterpad, Stoutenburgerpad en Oudenhorsterpad.
Wilt u wandelen in het slagenlandschap? Kies dan het Terbroeksepad, Zeldertsepad, Teylingenpad of het Turfvelderpad.

Fraaie overgangen in landschappen

Ook zijn er Klompenpaden met fraaie overgangen in diverse landschappen. Bij het Vosbergenpad en het Horsthoekerpad wandelt u het ene moment op de Veluwe, daarna wandelt u door het open landschap van de IJssel. Het Derde Erfpad brengt u op de Utrechtse Heuvelrug, in het open boerenland en langs de rivier de Eem. De overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de landgoederen en vervolgens het rivierengebied van de Kromme Rijn ervaart u op het Overlangbroeksepad en Gerrit Achterbergpad.

Meerdaagse wandelingen

U kunt ook meerdere Klompenpaden combineren voor een meerdaagse wandeling. In de folder leest u meer over bijzondere natuur en cultuurhistorie langs de route. De gratis Klompenpaden app biedt u onderweg routeinfo, interactieve kaarten en leuke video- en audiofragmenten. Dus klompen aan, rugzak op en gaan!